“ลูกทุ่งร้องทุกข์” โปรเจกต์ “บีบีคอมโบ้” ของค่ายบีบีลูกทุ่ง

“เพลงนี้เป็นเพลงสร้างสรรค์ประจำชุดครับ เพลง “ลูกทุ่งร้องทุกข์” งานประพันธ์ของ เจนภพ จบกระบวนวรรณ ที่เคยสะท้อนภาพความจริง ของวงการเพลงลูกทุ่งอย่างตรงไปตรงมาและ ฮือฮาเกรียวกราวมากปี 2540 โดยต้นฉบับเดิม ร้องไว้ 3 คนคือ ชาย เมืองสิงห์,กังวานไพร ลูกเพชร และ เจนภพ จบกระบวนวรรณ บัดนี้ ลูกทุ่งร้องทุกข์ จะกลับมาร้องทุกข์เพื่อวงการ เพลงลูกทุ่งแท้อีกครั้งด้วยพลังของ 7 สายพันธุ์ ใหม่ แห่งโปรเจกต์ “บีบีคอมโบ้” คือ โน้ต มหัศจรรย์,ซาย หทัยชนก,ปุ้ย คล้ายจันทร์,กฤษฎิ์ มูซา อาดิ๊ล, เล้ง ดุษยา,วิม ณรงค์ชัย และแก้มยุ้ย สุพัตรา

เหมือนจะร้องง่ายแต่จริงๆร้องยาก เพราะมี
ความเป็นลูกทุ่งมากๆและเราต้องร้องกันหมด
7 คน อารมณ์เพลง ความเข้าใจในเนื้อหาของ
เพลง พวกเราทุกคนต้องทำการบ้านอย่างดี
กว่าจะได้ร้องกันหลายสิบเที่ยว เคยอัดไปแล้ว
อาจารย์บอกไม่ผ่านต้องดีไซน์แบ่งวรรคใหม่
อัดใหม่อีก แต่พวกเราทุกคนภูมิใจนำเสนอ
ครับ” โน้ต มหัศจรรย์ ตัวแทน 7 สายพันธุ์ใหม่ บีบีคอมโบ้ เล่าเบื้องหลังเพลงนี้โปรเจกต์ “บีบีคอมโบ้” ของค่ายบีบีลูกทุ่ง สังกัดบีบี เรคคอร์ด มีทั้งหมด 11 เพลง เสร็จสมบูรณ์เรียบ ร้อยแล้ว และกำลังทยอยส่งเพื่อให้วิทยุทุกคลื่น ได้เปิดเผยแพร่ ขณะเดียวกันก็กำลังเตรียมทำ  MV มาให้ได้ชมกันในโอกาสต่อไป